O turnusach

Koszt turnusu

– Korekta kręgosłupa – 650 euro (10 zabiegów po 40 minut).
– Neurorehabilitacja – 350 euro (10 zabiegów po 60 minut).

Korekta kręgosłupa i neurorehabilitacja to terapie w stosunku do siebie komplementarne. Stanowią podstawę dla dzieci, zwłaszcza tych, które rozpoczynają proces rehabilitacji metodą doktora Vela.

– Terapia u neurologa – 700 euro (10 zabiegów po 60 minut).
– Konsultacja neurologiczna bez zabiegów – 40 euro.
– Tlenoterapia tlenem singletowym (link) – 200 euro (10 zabiegów od 3 do 9 minut).
– Terapia bioder ultradźwiękiem – 20 euro za zabieg
– Kinezjotaping – 5 euro
– Kinezjoterapia (nie na każdym turnusie) – 350 euro (10 zabiegów po 45 minut)
– Terapia czaszkowo-krzyżowa (nie na każdym turnusie) – 300 euro (10 zabiegów po 30 minut)
– Delfinoterapia (tylko w Truskawcu) – 1100 euro (10 sesji po 25 minut).

Za terapię płaci się gotówką w euro, pod koniec turnusu. Zawsze wystawiamy fakturę.

Turnus rehabilitacyjny

Zabiegi odbywają się przez 10 dni, uwzględniając soboty i niedziele.
Terapia jest prowadzona przez siedmioosobowy zespół, w skład którego wchodzą: 4 lekarzy wertebrologów, 3 fizjoterapeutów i neurolog. Każdy pacjent zostaje przyporządkowany do jednego z fizjoterapeutów na czas trwania całego turnusy. Każdego dnia terapia kręgosłupa odbywa się u innego z trzech wertebrologów.

TERAPIA KRĘGOSŁUPA

40 minut (20 minut elektrostymulacji i 20 minut masażu)
W pokoju lekarz ma dwóch pacjentów, podczas gdy jeden jest masowany, drugi ma zabieg elektrostymulacji.

Poza doktorem Velem (link) kręgosłupem zajmują się:
– dr Wiktor Sumin – ukończył Zaporoski Uniwersytet Medyczny, specjalizacja wertebrologia. Pracuje w Kijowskim Centrum Wertebroligii – specjalizacja refleksoterapia, kinezjoterapia, fizjoterapia, terapia manualna.
– dr Aleksander Sawon – ukończył Doniecki Uniwersytet Medyczny, fakultet pediatrii. Specjalizacja – dziecięca ortopedia i traumatologia, fizjoterapia i medycyna sportowa. Pracował jako lekarz ortopeda – traumatolog i wertebrolog w Donieckim Centrum Chirurgii. Współpracował także z klubami sportowymi jako lekarz fizjoterapeuta.

NEUROREHABILITACJA

60 minut (30 minut elektrostymulacji i 30 minut masażu całego ciała).
W pokoju rehabilitant ma dwóch pacjentów, podczas gdy jeden jest masowany, drugi ma zabieg elektrostymulacji.

– Lida Isaeva (link) – fizjoterapeutka, zajmuje się elektrofarezą Ratniera, terapią ciepłem, elektrostymulacją (masaże i gimnastyka korekcyjna). Jej praca polega na stymulacji okolic twarzy (na zewnątrz i wewnątrz) w celu pobudzenia mięśni artykulacyjnych, przewodzenia impulsów nerwowych do centralnego ośrodka układu nerwowego
– Swietłana Czumakowa – ukończyła Berdiański Collage Medyczny. Rehabilitantka, psycholog, masażystka. Pracuje w klinice dziecięcej w Zaporożu.
– Ilia Szuleszko – posiada wyższe wykształcenie, fakultet z fizjoterapii, fizjoterapeutolog. Od 2013 pracuje w Międzynarodowym Dziecięcym Centrum Medycznym w Skadowsku

TERAPIA NEUROLOGICZNA

60 minut (w zależności od potrzeb pacjenta, po konsultacji z lekarzem – akupunktura, terapia laserem, elektrostymulacja)

– dr Jewgienij Lisowkij – neurolog dziecięcy wyższej kategorii z ponad 15 latetnim doświadczeniem w rehabilitacji patologii wrodzonych (rozwojowych) systemu nerwowego. Posiada umiejętności terapii manualnej, różnych rodzajów refleksoterapii, kinezjoterapii, metody dynamicznej propreaceptywnej korekcji przy pomocy kostiumu Adeli; zajmował się problemami rehabilitacji pacjentów onkologicznych. Posiada kliniczne protokoły leczenia podstawowych nozologicznych jednostek dziecięcej i dorosłej neurologii.

KINEZJOTERAPIA

Jest dedykowana dzieciom z problemami motorycznym (duża motoryka). Nowa metoda z użyciem specjalistycznego trenażera.

„Idea polega na tym, żeby dać dziecku możliwość maksymalnego wysiłku w celu osiągnięcia samodzielnych ruchów. U wielu przygotowanych do samodzielnego chodu dzieci blokadą jest „psychologiczna bariera”, lęk który przeszkadza im samodzielnie chociażby utrzymać się w przestrzeni.

To jest podstawa metody: dziecko musi odczuć, że jest zdolne samo stać, samo zrobić 1-2 kroki i przy czym musi wykonywać dużą część pracy, 50-70% aktów ruchowych samodzielnie, ponieważ w wyniku tego do mózgu przekazywanych jest maksimum informacji/impulsów, a ze względu na zdolność mózgu do neuroplastyczności, to jest ogromnym bodźcem, bodźcem w kształtowaniu samodzielnego chodu i ruchowych nawyków

Dziecko bezpośrednio kontaktuje z terapeutą, odbywa się proces socjalizacji dziecka; żaden robot/maszyna nie potrafi zrozumieć co i jak jest potrzebne dziecku w danym momencie, pojawia się tu psychologiczny aspekt ćwiczeń.

Mechaniczny trenażer, który przewiduje pracę w tandemie (instruktor-dziecko): dziecko znajduje się z przodu oddalone od instruktora, przy czym terapeuta pełni rolę wsparcia pod postacią punktu oparu z tyłu , a także wykonuje ruch, za którym podąża ruch dziecka. W miarę potrzeby, ilość punktów oparcia można dodawać czy zmniejszać. Podczas terapii, dziecko jest maksymalnie zabezpieczone, lecz przy tym nie znajdując wizualnie żadnego wsparcia, stara się samodzielnie stać czy chodzić, tym samym przezwyciężając swój lęk. Jeśli „dystansowe” współdziałanie jest trudne, to na początkowym etapie dziecko może być”przylepione” do instruktora, a ten z kolei przeprowadza ćwiczenia, wykonując przy tym jak aktywnie-pasywne, tak i pasywnie-aktywne ruchy. Ten sposób jest stosowany także w przypadku pionizacji dzieci i w terapii dzieci słabych, i pasywnych”.

Na turnus proszę zabrać:

– kocyk, ręcznik (do użycia w trakcie rehabilitacji),
– dokumentację medyczną i zdjęcia RTG odcinka szyjnego kręgosłupa.

w przypadku wyjazdu na Ukrainę:
– paszport,
– zielona karta,
– zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka (ułatwia przejazd przez granicę poza kolejką),
– piankę do pływana dla dzieci korzystających z delfinoterapii.

Przypominamy, że aby przekroczyć granicę auto musi być zarejestrowane na kierowcę