O terapii

1. Dla kogo dedykowana jest metoda dr Vela?

Przede wszystkim dla dzieci, których zaburzenia neurologiczne w różnych obszarach nie mają wyjaśnionych przyczyn.
Dla dzieci z diagnozą „autyzm i spektrum autyzmu”, jeśli istnieją wątpliwości co do przyczyny zaburzeń, całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia motoryki dużej i małej, padaczka lekooporna.
Dla dzieci z porażeniem mózgowym, jeśli w badaniu RTG występują anomalie w strukturze odcinka szyjnego kręgosłupa.
Dla osób dorosłych z problemami ruchowymi i neurologicznymi (migreny, zaburzenia widzenia) w przypadku stwierdzonych anomalii w obszarze odcinka szyjnego kręgosłupa.

2. Na czym polega terapia dr Vela?

Terapia to miękka korekta kręgosłupa szyjnego, po wcześniejszym rozgrzaniu systemu mięśniowego.

3. Czy terapia dr Vela może pomóc mojemu dziecku? Jak to sprawdzić?
Proszę wykonać 2 zdjęcia boczne odcinka szyjnego kręgosłupa. Pierwsze z głową wyprostowaną, drugie z głową pochyloną do przodu, w stronę mostka.
Wskazaniem do wykonania zdjęcia rtg są najczęściej następujące okoliczności:
– prenatalne (nieprawidłowe ułożenie),
– okołoporodowe,
– zbyt szybki poród,
– długi poród,
– urazy doznane podczas porodu,
– zablokowanie dziecka w kanale rodnym,
– wyciskanie dziecka i cesarskie cięcie,
– kręcz szyi,
– asmymetria po urodzeniu,
– urazy,
– upadki,
– wypadki samochodowe.

4. W jakim stopniu terapia może pomóc mojemu dziecku?

Usprawnienie krążenia krwi i przepływu płynu mózgowo rdzeniowego pozwala na regenerację, dotlenienie i prawidłowe ukrwienie mózgu. Więcej na ten temat w artykule dr Vela. (link)

5.  Kiedy mogę spodziewać się efektów terapii?
Najczęściej już po pierwszym turnusie można zaobserwować zmiany w funkcjonowaniu dziecka. Najszybsza poprawa dotyczy wzroku, ustąpienia dolegliwości bólowych (migreny), poprawa kontaktów społecznych.

6. W jakich przypadkach terapia może nie dać szybkich spodziewanych efektów?
W przypadku wad genetycznych oraz wykazanych w rezonansie magnetycznym dużych zmian w strukturze mózgu. Duże znaczenie dla dynamiki efektów ma także wiek dziecka w momencie rozpoczęcia terapii.