Misja i Wizja

Misja

„Król i Smok” nie pozostawia dzieci z zaburzeniami neurologicznymi i ich rodziców samym sobie. Zwłaszcza tych, których dominujący medyczny paradygmat skazuje na brak perspektyw. Nigdy się nie poddajemy i wierzymy, że zawsze istnieją szanse na trafną diagnozę czy znaczne polepszenie funkcjonowania naszych podopiecznych. Gromadzimy i współtworzymy wiedzę na temat zaburzeń neurologicznych, wiedzę, która stwarza szanse i otwiera możliwości. Wyszukujemy na całym świecie badaczy, lekarzy, terapeutów i rehabilitantów, którzy proponują często nowatorskie pomysły i rozwiązania w ważnym dla nas zakresie. Organizujemy leczenie, terapię, rehabilitację, przekazujemy wiedzę, wspomagamy finansowo. Wspieramy psychologicznie: zarażamy optymizmem, wiarą w efektywność wspólnego działania, tworzymy przyjazne środowisko wzajemnego wsparcia, nie pozwalamy na rezygnację i poddanie się rozpaczy. Nie chcemy dopuścić, aby choroba odbierała radość cieszenia się macierzyństwem/ tacierzyństwem.

Wizja

Świat, w którym dzieci z zaburzeniami neurologicznymi diagnozowane są szybko i trafnie, dzięki czemu uzyskują możliwość powrotu do pełni zdrowia. Świat, gdzie nauka i medycyna stawiają śmiałe hipotezy badawcze, są odważne i otwarte w swoich poszukiwaniach, eksplorują nieznane nie bojąc się błędu, gdyż od tego zależy zdrowie i szczęście cierpiących dzieci i ich rodziców. Świat, w którym nie istnieją chore dzieci niezdiagnozowane lub o niejasnej diagnozie bez widoków na leczenie i rehabilitację. Świat, gdzie nie ma w słowniku słów „bezradność” i „rezygnacja”. Gdzie nikt nie usłyszy „nie wiem, co dolega Pani/Pana dziecku i nie wiem jak mu pomóc”, ani „wiem, co dolega Pani/Pana dziecku, ale nie potrafimy mu pomóc”.